Firma PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG SPECJALISTYCZNYCH "TERMATEX" SP. Z O.O. (NIP 6630001820), po raz czwarty została laureatem Plebiscytu Złoty Płatnik, organizowanego przez Euler Hermes Collections, lidera w zarządzaniu należnościami. Złoty Płatnik 2017 to prestiżowe wyróżnienie za zachowanie najwyższych standardów dyscypliny płatniczej, które jest przyznawane firmom spełniającym jednocześnie wszystkie z następujących kryteriów:

  • PMI powyżej 80 punktów***,
  • Rating na poziomie powyżej CCC,
  • Brak aktywnych windykacji.

Jedynie 5% firm na polskim rynku spełnia ww. kryteria, co oznacza, że Certyfikat Złoty Płatnik 2017 to elitarne odznaczenie, świadczące o rzetelności firmy.

*** PMI (Wskaźnik Moralności Płatniczej) to dynamiczny wskaźnik stanowiący istotną wskazówkę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu kredytu kupieckiego danemu kontrahentowi. Do wyliczenia tego wskaźnika brane są pod uwagę przesłane przez uczestników należności, liczba dni średniego opóźnienia w płatnościach oraz zdarzenia prawne dotyczące danego kontrahenta.

Wskaźnik Moralności Płatniczej, może przyjmować wartość od 0 do 100, co oznacza:

  • 80 - 100 Polecamy współpracę, rzetelny kontrahent, opóźnienia w regulowaniu zobowiązań praktycznie nie występują.
  • 60 - 80  Polecamy współpracę, choć możliwe jest wystąpienie nieznacznych opóźnień w płatnościach (średnio do 20 dni po terminie płatności).
  • 40 - 60  Monitoruj spływ należności, wystąpienie opóźnień w regulowaniu zobowiązań jest wysoce prawdopodobne (możliwe opóźnienia średnio do 40 dni po terminie płatności).
  • 20 - 40 Monitoruj spływ należności, uzyskaj dodatkowe zabezpieczenia, podwyższone ryzyko utraty płynności przez tego kontrahenta (możliwe opóźnienia nawet średnio do 2 miesięcy po terminie płatności).
  • 0 - 20 Wysokie ryzyko, sugerujemy stosowanie rozliczeń gotówkowych.
  • - Brak informacji potrzebnej do wyliczenia PMI.

Certyfikat Złoty Płatnik 2017 (w formie pdf) można pobrać tutaj (wersja pl) lub tutaj (wersja en)

Certyfikat_ZlotyPlatnik2014_pl Certyfikat_ZlotyPlatnik2015_pl Certyfikat_ZlotyPlatnik2016_pl Certyfikat_ZlotyPlatnik2017_pl